top of page

אוכל מוכן לשבת - בחירתם של משקי בית רבים בישראל

אוכל מוכן לשבת - בחירתם של משקי בית רבים בישראל

כולנו מכירים את זה, במשך כל השבוע אנו עובדים קשה מהבוקר עד הערב ואז מגיע יום השישי. יום השישי הוא הזמן שלנו לנוח ולשבת עם הקרובים לנו סביב שולחן השבת.

יחד עם זאת, היות ואנו עובדים קשה כבר במשך השבוע מגיע לנו להנות מעט מעונג שבת. כיום אנו יכולים לעשות זאת מבלי לעמוד שעות בתור בשוק, להתרוצץ ולעבור מסיר לסיר ואחרי זה גם לנקות אחרינו.

במהלך מאמר זה אנו נבין מה הוא אוכל מוכן לשבת ולמה הוא פשוט יכול לעשות לנו את החיים הרבה יותר קלים.


אוכל מוכן לשבת: מתאים לכולם!

אנשים רבים נוטים לחשוב שאוכל מוכן לשבת מתאים לסוג מסוים של אוכלוסיות - אוכלוסיית הרווקים, סטודנטים, אנשים ללא עורף משפחתי כלל או כאלו שאין להם זיקה למטבח ואפילו לא קצת.

אנו נשבור לכם את המיתוס ונספר לכם שקהל הלקוחות השכיח ביותר הם דווקא משפחות מרובות ילדים, אותם משפחות אשר מתהדרות בשולחנות שבת יפים ואוכל ביתי וטעים.

הגישה השתנתה בשנים האחרונות ומשקי בית רבים מרשים לעצמם ליהנות מעונג שבת, מבלי לעבוד כלל בשבת. לנו זה פשוט נשמע טוב מדי.